TIP travel a.s.

Nám. gen. Klapku 146/6, Komárno

Hechter Slovakia spol. s r.o.

Nám. Gen. Klapku 36, Komárno

SATUR TRAVEL a.s.

Nádvorie Európy 55, Komárno
Čoskoro otvára (v 09:00)

TATRATOUR Slovakia, s.r.o.

Nám. gen. Klapku 146/6, Komárno
Čoskoro otvára (v 09:00)