PJ SOUND STUDIO s.r.o. (Nahrávacie štúdio)

Nahrávacie štúdio zamerané na tvorbu a zvukový záznam hudby rozmanitých žánrov. Sme schopní zaznamenať 16 zvukových stôp súčasne. Nahrávame digitálne do systému Protools TDM cez 2 AD/DA prevodníky fy.
Digidesign IQ 888 24 bit.
Analogové nahrávanie – ...