Klíma s.r.o (Pobočka)

Radvanská 850/101, Komárno

Klíma s.r.o (Centrála)

Žitavská 976/40, Marcelová
Čoskoro otvára (v 13:00)

Klíma s.r.o (Pobočka)

Kuzmányho 7, Púchov

Klíma s.r.o (Pobočka)

Budovateľská 1705, Vranov nad Topľou

Klíma s.r.o (Pobočka)

Pokroku 16, Košice

Klíma s.r.o (Pobočka)

Fučíkové sady 14, Humenné

Klíma s.r.o (Pobočka)

Stará cesta 2, Šamorín

Klíma s.r.o (Pobočka)

Palárikova 1, Bratislava

Klíma s.r.o (Pobočka)

Kremnička 3, Banská Bystrica