KREATIVA s.r.o.

Komárno, Roľníckej školy 873
OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

F. Z. PHARMAMÉDIA s.r.o.

Komárno, Ul. práce 445/61